Vyhľadávať v tomto blogu

Modlitba za nájdenie lásky ženy

Je to výzva pre každého človeka, bez ohľadu na vek, sociálne postavenie alebo krajinu, v ktorej žijete, stále je to výzva.

Modlitba za nájdenie lásky ženy vám pomôže vyjadriť svoje srdce pred Bohom.

Vyberte si riadky, ktoré najlepšie popisujú vaše pocity a vaše úmysly.

Modlitba za nájdenie lásky ženy
Modlite sa, aby ste pochopili, čo poviete, a nielen aby opakovali slová.

Nestačí sa raz modliť; Biblia učí, že musíme trvať na tom - Lucas 18:1-8

Odporúčame, aby ste sa každý deň modlili, kým sa nestretnete s tou ženou, ktorú vám Boh predstaví a s kým sa oženíte.

Veľmi dobre, modlite sa takto...

Nebeský otec,

Chápem, že sa chcem správať ako človek podľa vášho obrazu, aby som dostal vaše požehnanie.

Svoju lásku k nej oslovím, keď dosiahne nebesá a moja vernosť dosiahne oblaky.

Moje bozky a moja láska vás uspokojia viac ako akékoľvek iné potešenie v živote.


Moja láska k nej bude vždy stála.

Moja zmluva zostane verná.

Vždy budem pamätať, aby som jej ukázal nežnosť.

Budem pár, ktorý vie, ako odpustiť.


Budem súcitný, pomalý hnev a bude milovaný.

Pretože ju milujem, neobrátim sa k nej chrbtom, ale naučím sa ju počúvať.

Chcem sa ju naučiť milovať takým spôsobom, aby všetkým hovorila o mojej láske.

Pomôžte mi byť kreatívnym človekom, aby mohla zistiť, ako ju veľmi milujem.


Chcel by som byť ako ty, Bože, byť prvým, kto jej pomôže, keď to potrebuje.

Pomôžte nám kultivovať stabilnú lásku praktizovaním odpustenia a odstránením deliktu.

Radšej by som jedol zeleninu ochutenú láskou ako výber mäsa s nenávisťou.

Keby sme museli prežiť ťažké časy, nikdy by sme neboli od seba oddelení.


Keby sme museli prežiť ťažké časy, nikdy by sme neboli od seba oddelení.

Je to žena, ktorá ma zaujíma a podporuje ma v mojej práci, projektoch a podnikoch..

Že je milujúca žena; Nech ma jej krása uspokojí a uchváti ma iba jej láska.

Môže ukázať nevyčerpateľnú lásku a veľkú do neba.


Bože, pomôž mi utíšiť svoju dušu a trpezlivo čakať.

Otvorte moje oči, aby ste videli ženu, ktorú ste pre mňa vybrali.

Verím vám a viem, že mi dáte čestnú ženu.

Ďakujem, Pane, že si vypočul moju modlitbu.


V mene Ježiša

...Amen.Toto sú verše a pasáže z Biblie, ktoré sa použili ako základ na napísanie tejto modlitby, aby sa našla láska ženy: Žalmy 31: 7 - Žalmy 86:17 - Kazateľ 9: 1 - Žalmy 31: 3 - Genesis 24 - Genesis 29 - Genesis 1:26 - 1 Kings 11: 1-2 - Žalmy 36: 5 - Pieseň Šalamúnovej 1: 2 - Žalmy 89:28 - Žalmy 33:22 - 1 Kroniky 16:34 - Žalmy 13: 5 - Žalmy 25: 6 - Žalmy 25: 7 - Žalmy 103: 8 - Žalmy 136: 12-18 - Žalmy 119: 149 - Žalmy 132: 10 - Žalmy 136: 4-9 - Žalmy 92: 2 - Žalmy 94:18 - Príslovia 17: 9 - Príslovia 15:17 - Žalmy 136: 16 - Žalmy 136: 23 Príslovia 10:12 - Pieseň Šalamúnovej 1: 7 - Príslovia 5:19 - Žalmy 52: 8 - Žalmy 89:33 - Žalmy 90:14 - Žalmy 63: 3 - Žalmy 85: 7 - Žalmy 57:10 - Príslovia 7:18


___________________________

Aká dobrá je vaša Modlitba za nájdenie lásky ženy!.

Teraz vás chceme pozvať, aby ste sa modlili najdôležitejšiu modlitbu, ktorú môžete urobiť vo svojom živote, urobte to dnes ...

Veta #1___________________________

Tvoj komentár

Čo si myslíte o tejto Modlitba za nájdenie lásky ženy ?

Prosím, zanechajte svoje komentáre k niektorej zo stien nižšie.

Ďakujem!


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, zanechajte otázku alebo dobré a konštruktívne poznámku práve tu.