Vyhľadávať v tomto blogu

Ako sa modliť podľa Biblie


Táto modlitba je tiež k dispozícii v nasledujúcich jazykoch: Angličtina - Španielčina.

Chceme komunikovať s Bohom. Chceme mu vyjadriť svoje potreby a pocity. A my chceme počuť jeho odpoveď.

Boh napísal Bibliu prostredníctvom svojich prorokov a svedkov. Poďme študovať naučiť sa komunikovať s Bohom.

Táto stará kniha nás bude sprevádzať dnes v 21. storočí. Táto znalosť nám pomôže, aby sa modlili, a dotknúť sa srdca Nebeského Otca. Duch Svätý nás povedie.

Rozhodol som sa skupinou tejto stránke kultovej biblické verše týkajúce sa modlitby. Som napísal tučným písmom Všetky slová a slová, ktoré sú kľúčom k vedieť, ako sa modliť.

Prečítajte si každú vetu pozorne venovať osobitnú pozornosť na zvýraznené slová. Akonáhle ju pochopiť, jednoducho použiť radu tvoju modlitbu. Urob to hneď. Nemyslite si, že príliš veľa o tom. Urob to ako dieťa by, s plnou vierou.

A teraz sa pripravte na dosiahnutie trón Boží!

Poučme sa teraz, ako sa modliť podľa Biblie. Tu je prvý verš ...


A dostanete všetko, o čo budete v modlitbe s vierou prosiť - Matúša 21:22


Preto vám hovorím: Všetko, o čo sa modlíte a prosíte, verte, že ste dostali a budete mať - Marka 11:24

Ježiš im povedal: Keď sa modlíte, hovorte:
Otče , posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo.
Chlieb náš každodenný nám dávaj každý deň, a odpusť nám naše hriechy, ako aj my odpúšťame každému svojmu dlžníkovi.
A neuveď nás do pokušenia - Lukáša 11:2-4


Všetci títo sa jednomyseľne a vytrvalo modlili spolu so ženami, s Máriou, Ježišovou matkou a s jeho bratmi - Skutky apoštolov 1:14


Neustále sa venovali učeniu apoštolov, bratskému spoločenstvu, lámaniu chleba a modlitbám - Skutky apoštolov 2:42


Keď ich počuli, jednomyseľne pozdvihli svoj hlas k Bohu a povedali: Pane , ty si stvoril nebo a zem, more a všetko, čo je v nich - Skutky apoštolov 4:24


...že vždy vo svojich modlitbách prosím, žeby mi už konečne raz podľa Božej vôle bolo dopriate dostať sa k vám - List Rimanom 1:10


Radujte sa v nádeji. V súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí - List Rimanom 12:12


Preto ten, kto hovorí jazykmi, nech sa modlí, aby vykladal - Prvý list Korinťanom 14:13


V každom čase v Duchu proste vo všetkých modlitbách a prosbách. Pritom vytrvalo bedlite a prihovárajte sa za všetkých svätých - List Efezanom 6:18


Pre nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prosbách - Filipenses 4:6


Tá, ktorá je naozaj vdovou a je osamelá, dúfa v Boha a dňom i nocou vytrvalo prosí a modlí sa - Prvý list Timotejovi 5:5


Ježiš v dňoch svojho pozemského života silným hlasom a so slzami prednášal prosby a modlitby tomu, ktorý ho mohol zachrániť pred smrťou, a bol vypočutý pre svoje podrobenie sa Bohu - List Hebrejom 5:7


Nech však prosí s vierou, bez akéhokoľvek pochybovania, lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom. Taký človek nech si nemyslí, že dostane niečo od Pána - Jakubov list 1:6-7


Podobne i muži, nažívajte so svojimi ženami vo vedomí, že žena je ako krehká váza, a preukazujte im úctu, pretože sú spolu s vami dedičkami milosti života. Tak vašim modlitbám nebude nič prekážať - Prvý Petrov list 3:7

Chceli by ste navrhnúť iné verše Biblie sem zahrnúť? Prosím, urobiť prostredníctvom pripomienkového múrmi sa nachádza v spodnej časti stránky. Vďaka!

__________________________________________

Ďakujem za prečítanie tohto blogu "Ako sa modliť podľa Biblie"!

Teraz vás pozývam, aby sa ďalšie modlitbu. To je najdôležitejšie modlitba.
Táto modlitba bude prínosom pre vašu večnosť.

Prejdite na túto adresu:

Modlitba spásy


__________________________________________

Ako sa modliť podľa Biblie; čo si myslíte o tomto blogu?

Prosím, zanechajte svoj komentár nižšie.

Ďakujem vám!
Biblia - Images: Ako sa modliť

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, zanechajte otázku alebo dobré a konštruktívne poznámku práve tu.