Vyhľadávať v tomto blogu

Ako sa modliť podľa Biblie


Táto modlitba je tiež k dispozícii v nasledujúcich jazykoch: Angličtina - Španielčina.

Chceme komunikovať s Bohom. Chceme mu vyjadriť svoje potreby a pocity. A my chceme počuť jeho odpoveď.

Boh napísal Bibliu prostredníctvom svojich prorokov a svedkov. Poďme študovať naučiť sa komunikovať s Bohom.

Táto stará kniha nás bude sprevádzať dnes v 21. storočí. Táto znalosť nám pomôže, aby sa modlili, a dotknúť sa srdca Nebeského Otca. Duch Svätý nás povedie.

Rozhodol som sa skupinou tejto stránke kultovej biblické verše týkajúce sa modlitby. Som napísal tučným písmom Všetky slová a slová, ktoré sú kľúčom k vedieť, ako sa modliť.

Prečítajte si každú vetu pozorne venovať osobitnú pozornosť na zvýraznené slová. Akonáhle ju pochopiť, jednoducho použiť radu tvoju modlitbu. Urob to hneď. Nemyslite si, že príliš veľa o tom. Urob to ako dieťa by, s plnou vierou.

A teraz sa pripravte na dosiahnutie trón Boží!

Poučme sa teraz, ako sa modliť podľa Biblie. Tu je prvý verš ...


A dostanete všetko, o čo budete v modlitbe s vierou prosiť - Matúša 21:22


Preto vám hovorím: Všetko, o čo sa modlíte a prosíte, verte, že ste dostali a budete mať - Marka 11:24

Ježiš im povedal: Keď sa modlíte, hovorte:
Otče , posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo.
Chlieb náš každodenný nám dávaj každý deň, a odpusť nám naše hriechy, ako aj my odpúšťame každému svojmu dlžníkovi.
A neuveď nás do pokušenia - Lukáša 11:2-4


Všetci títo sa jednomyseľne a vytrvalo modlili spolu so ženami, s Máriou, Ježišovou matkou a s jeho bratmi - Skutky apoštolov 1:14


Neustále sa venovali učeniu apoštolov, bratskému spoločenstvu, lámaniu chleba a modlitbám - Skutky apoštolov 2:42


Keď ich počuli, jednomyseľne pozdvihli svoj hlas k Bohu a povedali: Pane , ty si stvoril nebo a zem, more a všetko, čo je v nich - Skutky apoštolov 4:24


...že vždy vo svojich modlitbách prosím, žeby mi už konečne raz podľa Božej vôle bolo dopriate dostať sa k vám - List Rimanom 1:10


Radujte sa v nádeji. V súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí - List Rimanom 12:12


Preto ten, kto hovorí jazykmi, nech sa modlí, aby vykladal - Prvý list Korinťanom 14:13


V každom čase v Duchu proste vo všetkých modlitbách a prosbách. Pritom vytrvalo bedlite a prihovárajte sa za všetkých svätých - List Efezanom 6:18


Pre nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prosbách - Filipenses 4:6


Tá, ktorá je naozaj vdovou a je osamelá, dúfa v Boha a dňom i nocou vytrvalo prosí a modlí sa - Prvý list Timotejovi 5:5


Ježiš v dňoch svojho pozemského života silným hlasom a so slzami prednášal prosby a modlitby tomu, ktorý ho mohol zachrániť pred smrťou, a bol vypočutý pre svoje podrobenie sa Bohu - List Hebrejom 5:7


Nech však prosí s vierou, bez akéhokoľvek pochybovania, lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom. Taký človek nech si nemyslí, že dostane niečo od Pána - Jakubov list 1:6-7


Podobne i muži, nažívajte so svojimi ženami vo vedomí, že žena je ako krehká váza, a preukazujte im úctu, pretože sú spolu s vami dedičkami milosti života. Tak vašim modlitbám nebude nič prekážať - Prvý Petrov list 3:7

Chceli by ste navrhnúť iné verše Biblie sem zahrnúť? Prosím, urobiť prostredníctvom pripomienkového múrmi sa nachádza v spodnej časti stránky. Vďaka!

__________________________________________

Ďakujem za prečítanie tohto blogu "Ako sa modliť podľa Biblie"!

Teraz vás pozývam, aby sa ďalšie modlitbu. To je najdôležitejšie modlitba.
Táto modlitba bude prínosom pre vašu večnosť.

Prejdite na túto adresu:

Modlitba spásy


__________________________________________

Ako sa modliť podľa Biblie; čo si myslíte o tomto blogu?

Prosím, zanechajte svoj komentár nižšie.

Ďakujem vám!
Biblia - Images: Ako sa modliť

Modlitba za Manžela


Táto modlitba je tiež k dispozícii v nasledujúcich jazykoch: Angličtina - Španielčina.

Boh lásky,

Dvíham modlitbu na vás.

Prosím, pomôžte mi nájsť dobrého manžela. Muž, ktorého som si milovať bez výhrad. Muž, ktorý ma bude milovať, ako Biblia učí.

Ja nechcem strácať čas s ležérne milenci.

Chcem sa spojiť s Božím mužom. Tisíc generácia príde od nás. Všetky z nich bude požehnané deti.

Biblia hovorí, že urobil človeka podľa svojho obrazu a podoby. Prosím, dajte mi manžela, ktorý sa bude správať rovnako ako svoje pravé syna.

Modlím sa, aby ...

Bude to dobrý poslucháč.

Bude láskavý a dáva človek.

Ten bude vždy pripravený, aby mi pomohol, keď som ho potrebovať.

Nikdy sa mi popierať svoju lásku ani nepodarí jeho lojalitu zmluvy.

Bude schopný mi odpustiť, keď sa mi to nepodarí.

Nebude človek venovať romantické záležitosti s inými ženami. King Solomon sa nepodarilo týmto spôsobom a jeho srdce bolo odklonený od vás.

On bude stále udržujú jeho milostný konštantná. Ten bude mať svojho verného zmluvu so mnou.

Bude láskavý a súcitný muž. Bude človek pomalý k hnevu.

Bude to človek, ktorý vie, ako bojovať v živote. Budeme uspieť.

On bude vždy pamätať, aby mi ukázal svoju nehu a lásku.

Jeho láska ma potešil v ťažkých časoch v živote.

Jeho starostlivosť ma bude motivovať ísť ďalej.

Jeho láska dosiahne až k nebu.

Jeho láska vydrží po celý život.

Jeho láska nikdy neskončí.

Bože, prosím, pomôžte mi prebudiť môj záujem vo všetkých jeho projektov a činností. Chcem, aby vedeli, že ja som jej skutočným partnerom v živote.

Pomôž mi hovorí aj o tom, ako veľmi ma miluje.

Vyhlasujem, že ...

- Len jeho láska ma nasýtiť.

- Jeho láska ma spievať radosťou.

- Budem môcť veriť v jeho láske.

- Ja sa bude radovať v jeho láske napriek úzkosti a trápenia v živote.

- Ja sa stane ponuka manželkou, očarujúce a krásne oči. Má láska ho zaujme za všetkých okolností.

- Budeme žiť milujúci navzájom v dobách hojnosti a nedostatku.

- Ja sa prekvitať jeho strane, zatiaľ čo žije istý v jeho láske.

- Jeho láska pre mňa bude lepší ako život.

- Ja sa môžu tešiť na bozky na pery viac ako víno.

A spoločne budeme piť kalich lásky.

... Amen

________________________________________

Som rád, že ste sa modlili "Modlitba za manžela"!

Teraz vás pozývam, aby sa ďalšie modlitbu. To je najdôležitejšie modlitba.
Táto modlitba bude prínosom pre vašu večnosť.

Prejdite na túto adresu:

Modlitba spásy


________________________________________

Čo si myslíte o tejto modlitby?

Prosím, zanechajte svoj komentár nižšie.

Ďakujem vám!

Modlitba za manžela; inšpirovaný týchto veršoch Biblie: Genezis 1:26 - Exodus 20:6 - Numberi 6:25 - Numberi 14:19 - Deuteronómium 10:18 - Prvá kniha kráľov 11:1-2 - Prvá kniha kroník 16:34 - Jób 10:12 - Žalmy 21:7 - Žalmy 25:6;7 - Žalmy 31:7 - Žalmy 36:5 - Žalmy 52:8 - Žalmy 63:3 - Žalmy 85:7 - Žalmy 86:17 - Žalmy 89:28;33 - Žalmy 90:14 - Žalmy 92:2 - Žalmy 94:18 - Žalmy 101:1 - Žalmy 103:8 - Žalmy 119:76;149 - Žalmy 130:7 - Žalmy 136:5-9;12-25 - Príslovia 5:19 - Príslovia 7:18 - Príslovia 15:17 - Príslovia 17:9 - Veľpieseň 1:2;7 - Biblia - Images: Manžela

Modlitba za Peniaze


Táto modlitba je tiež k dispozícii v nasledujúcich jazykoch: Angličtina - Španielčina.

Boh neba a zeme,

Absolútna vlastníkom všetkých zlata a striebra. Aj vyvolať vašu pomoc v mojich financií.

Pane, prosím, vynásobte produkt svojej práce. Potrebujem platiť svoje dlhy a dôstojný život.

Chcem prospievať. Rád by som zdedí vlastnosti moje deti raz.

Som si vedomý toho, že dobré i zlé časy budú ťažiť všetci. Priznám sa, Potrebujem ťa!

Pomôž mi, že je šikovný a opatrný vo všetkých podnikania.

Daj mi:

- Inteligencia študovať. Musím pochopiť, ako spravovať a investovať.

- Vaša múdrosť. Musím byť schopný odmietnuť peniaze, keď to nie je dobré pre mňa.

- Schopnosť urobiť poctivé podnikanie. Nechcem, aby ťa zneuctiť.

Bože, ty si zaslúži vynikajúce úradníkmi. Chcem byť schopný produkovať dvojnásobok priemeru.

Chcem byť účinný vo všetkých aktivitách. Vaša dôvera ma porastie. Ma sa nakoniec veriť viac, než si mi pôvodne dal.

Nebudem závisieť na peniazoch. Učil si to svojim učeníkom. Som si žiak teraz.

Iba vaša múdrosť mi dá život. Peniaze nebude.

Ja sa nechcem správať ako lichotník. Ani ospravedlňovať získať peniaze od ostatných.

Pomôž mi pochopiť, že ...

- Peniaze nie je môj priateľ.

- Nikdy by som rád peniaze. Papier nedá nasýtiť dušu.

- Láska k peniazom je koreňom všetkého zla.

Ľudia, ktorí túžia po peniaze sú odklonené od vás. Mnoho zla sa stalo s tými ľuďmi.

Bože, držať ma od radšej peniaze viac ako vy.

Jeden z vašich učeníkov zradil za 30 strieborných. On potom spáchal samovraždu.

Majte ma zo zlej povesti. Povesť človeka, ktorý miluje peniaze.

Namiesto toho budem používať svoje peniaze, aby vás vyvyšovať. Ja vám pomôže s výstavbou a údržbou vášho chrámu. Miesto, kde je uctievaný a Vaše meno. Tie bude povýšený uprostred spoločnosti.

Bože, ja vám sľubujem, že ...

- Vrátim peniaze, ak dostanem viac, ako som mal. Nebudem držať peniaze, ktoré patria niekomu inému.

- Nebudem milovať peňazí. Budem spokojný s tým, čo mám. Sľúbil si mi; "Ja ťa nikdy neopustí ani ťa neopustím."

- Nebudem pracovať ako úžerníka. Nebudem sa správať ako úžerníka so svojimi bratmi a sestrami. Nebudem im účtovať úroky.

- Vždy budem platiť svojich robotníkov na konci každého dňa. Nechcem, aby šli plač na vás. Nechcem byť odsúdený za hriech proti nim.

- Nikdy nebudem prijímať peniaze ublížiť ľuďom. Oveľa menej proti svojim izraelským ľudom.

- Nebudem akceptovať zle dostali peniaze. Ja viem, že to čoskoro skončí.

- Nebudem prijímať úplatky akéhokoľvek druhu.

- Nebudem podplatiť sudcu a úrady.

- Nebudem prostitúciu moje telo. Nebudem získať zisk z prostitúcie. Nebudem vám dary z týchto ziskov.

Si mi už dal veľa požehnania. Viem, že mi dá viac. Budem starať o ne s vernosťou.

Prosím, pomôžte mi usporiadať svoje financie. Chcem, aby bolo možné zdieľať s ostatnými.

Chcem byť ako ty pán. Niekto schopný sa množiť požehnanie. Schopné nasýtiť hlad fanúšikov.

Chcem byť pomocníkom pre ostatných. Nesmie byť žiadna potrebným v mojej komunite.

Budem slúžiť ľuďom s láskou. Nie pre peniaze.

Ja už nebude povýšene. Teraz som pokorne povedať, "ak Boh dá, budem uspieť!"

V mene Ježiša Krista,

Amen.

_______________________________________

Som rád, že ste sa modlili "Modlitba za Peniaze"!

Teraz vás pozývam, aby sa ďalšie modlitbu. To je najdôležitejšie modlitba.
Táto modlitba bude prínosom pre vašu večnosť.

Prejdite na túto adresu:


_______________________________________

Čo si myslíte o tejto modlitby?

Prosím, zanechajte svoj komentár nižšie.

Ďakujem vám! 

Modlitba za Peniaze; inšpirovaný týchto veršoch Biblie: Genezis 43:12 - Exodus 22:25 - Levitikus 25:36-37 - Deuteronómium 23:17-19 - Deuteronómium 24:15 - Druhá kniha kráľov 4:1-7 - Druhá kniha kráľov 5:26-27 - Druhá kniha kráľov 12:5;14 - Žalmy 15:5 - Príslovia 13:11 - Príslovia 17:16 - Príslovia 19:14 - Kohelet — Kazateľ 5:10 - Kohelet — Kazateľ 7:12 - Kohelet — Kazateľ 9:11 - Micheáš 3:11 - Aggeus 2:8 - Matúša 27:5 - Marka 6:8;37 - Lukáša 14:28 - Lukáša 16:14 - Lukáša 19:13;16;24 - Skutky apoštolov 4:34 - Prvý list Korinťanom 16:2 - Prvý list Tesaloničanom 2:5 - Prvý list Timotejovi 3:3 - Prvý list Timotejovi 6:10 - Hebrejom 13:5 - Jakubov 4:13 - Prvý Petrov list 5:2 - Júdov list 1:11 Biblia - Images: Peniaze

Modlitba za manželku


Táto modlitba je tiež k dispozícii v nasledujúcich jazykoch: Angličtina - Španielčina.

Veľký boh lásky,

Žiadam vás o pomoc. Prosím, počúvaj ma.

Beriem na vedomie, že nič neviem pravej lásky. Potrebujem svoju múdrosť.

Hľadal som na tú pravú. Ja som ju našiel.

Bože, len vy viete všetci. Vy viete, kto bude ideálny manželkou pre mňa. Pomôžte mi nájsť cnostnú ženu.

Táto situácia spôsobuje utrpenie a bolesť v mojej duši.

Prosím, veď ma k sebe. Pomohol si Izáka nájsť Rebekou. Pomohol si Jacob splniť Rachel. Sprievodca ma taky!.

Tiež chápem, že musím urobiť svoju časť. I sa musí stať človek podľa obrázka. Viem, že potom dostane svoje požehnanie.

Modlím sa za ženu; a ja vám sľubujem, že ...

- Budem trpezlivo čakať na ňu.

- Ja sa vždy ukáže svoju nehu.

- Budem ochotný odpustiť a obnoviť.

- Ja sa ju ignorovať. Vždy budem počúvať ju.

- Budem láskavý k nej. Pomalý k hnevu a hojný v láske.

- Nebudem mať neformálne záležitosti s inými ženami. Ja viem, že sa odvrátiť moje srdce preč od mojej ženy.

Moja láska sa jej sprevádzať. To bude trvať celú cestu.

Má láska pre ňu bude vždy konštantný.

Má láska k nej dosiahne nebesia.

Moja zmluva zostane verný.

Moje bozky ju uspokojí.

Bude veriť vo mne.

Naša láska prekoná ďalšie radosti v živote.

Pomôžte nám rastú stabilný lásku. Pomôžte nám prax odpustenie.

Pomôžte nám odstrániť vzájomné trestných činov. Chcem lásku a nie nenávisť.

Nie som dokonalý muž. Ale ja som sa modliť, že ma nikdy nenávidieť.

Ťažké časy môže prísť. Nedovoľte, aby nás rozdelili od seba navzájom.

Chcem byť ako Ježiš vás. Chcem byť ako prvá pomoc, keď ju potrebuje.

Bože, ja chcem byť statočný muž, ktorý dokáže rešpektovať. Manžel ju obdivuje.

Modlím sa, aby ona mi nikdy popierať svoju lásku a vernosť.


Aj požehnal jej, že je niekto, kto ma podporuje v mojej práci.

Aj požehnal jej, aby mohla prekvitať s mojou láskou.

Aj požehnal jej, aby sa stala žena, ktorá sa stará o nás.

Aj požehnal jej zostať krásna žena.

Vyhlasujem, že len jej láska ma uspokojí za všetkých okolností.

Bože, žehnaj nám. Preto budeme užívať kúzla lásky navždy.

Požehnaj nás pre vytvorenie rodiny. Daj mi svoju múdrosť a lásku, aby bolo možné.

V mene Ježiša Krista,

Amen.

________________________________

Som rád, že ste sa modlili "Modlitba za manželku"!

Teraz vás pozývam, aby sa ďalšie modlitbu. To je najdôležitejšie modlitba.
Táto modlitba bude prínosom pre vašu večnosť.

Prejdite na túto adresu:


________________________________

Čo si myslíte o tejto modlitby?

Prosím, zanechajte svoj komentár nižšie.

Ďakujem vám!

Modlitba za manželku; inšpirovaný týchto veršoch Biblie: Genezis 1:26 - Genezis 24 - Genezis is 29 - Prvá kniha kráľov 11:1-2 - Prvá kniha kroník 16:34 - Žalmy 13:5 - Žalmy 25:6-7 - Žalmy 31:3;7 - Žalmy 33:22 - Žalmy 36:5 - Žalmy 52:8 - Žalmy 57:10 - Žalmy 63:3 - Žalmy 85:7 - Žalmy 86:17 - Žalmy 89:28;33 - Žalmy 90:14 - Žalmy 92:2 - Žalmy 94:18 - Žalmy 103:8 - Žalmy 119:149 - Žalmy 132:10 - Žalmy 136:4-9;12-18;23 - Príslovia 5:19 - Príslovia 7:18 - Príslovia 10:12 - Príslovia 15:17 - Príslovia 17:9 - Kohelet — Kazateľ 9:1 - Veľpieseň 1:2;7
Biblia - Images: Manželku

Modlitba za Chorého


Táto modlitba je tiež k dispozícii v nasledujúcich jazykoch: Angličtina - Španielčina.

Nahrádzajú slovami "chorý" na meno osoby, ktorú sa modlí k. Pomocou tohto modlitbu požiadať božské uzdravenie pre mužov a ženy.


Pán, Boh, ktorý lieči.

Prijmite, prosím, moju modlitbu za túto chorú ženu. Jej telo potrebuje svoje uzdravenie.

História ukazuje, že nič nie je nemožné pre vás.

Kráľ Ezechiáš bol blízko smrti. Modlil sa, aby vás a vy ho počul. Uzdravil ste ho. Dal si mu veľa rokov života.

Prosím, liečiť ju, keď je poslušný vašich pokynov. To mi pripomína Námanovo. Veliteľ armády. Poslúchol a prijal svoje uzdravenie.

Chcel by som nájsť osobu s vaším liečivou silou. Človek ako Eliáša. Modlil sa za syna žena vdova. Chlapec oživil. Prosím, aby osoba, ako to, aby sa modlili za ňu.

V Žalme 41: 1-3 si krásne sľuby. Tieto sľuby sú pre dobrých ľudí. Uveďte, prosím, svoju silu. Sustain ju, pretože je chorý.

Prosím, presvedčiť ju, aby zostať pokorný. Nenechajte ju chybovať ako kráľ Asa. Kráľ bol chorý. Nemal hľadať pomoc a on sa farbil.

Tiež som požehnať lekára. Aj požehnať ľuďom, ktorí pre ňu. Nech všetci dostávajú svoju múdrosť. Pomôžte im identifikovať príčinu ochorenia.

Bože, pomôž jej pochopiť, kto ste. Pomôžte jej pokoriť k vám. Nenechajte ju trpieť zničenie jej tela.

Aj požehnal dušu a myseľ tohto chorú ženu. Môže jej viera je silná. Neveriaci nebude dostávať svoje uzdravenie dotyk.

Prosím, dajte jej dobrého ducha. Viem, že to pomôže jej prekonať jej chorobu.

Ja ju navštíviť. Daj mi múdre slová, ktoré s ňou hovoriť. Potrebuje vieru. Prosím, pomôžte mi priniesť nádej do jej života.

Chcem ju žehnaj. Daj mi prostriedky, aby jej pomohol dostať sa z postele.

Pane, prosím použite môj život. Chcem ju pomazal olejom. Prosím, liečiť svoje telo s pomazaním.

Ježišu, verím v silu vášho veľkého mena. Dám ruky na chorých. Vyhlasujem, že bude znovu jej zdravie. Nech sa to stalo pre slávu svojho mena.

Duch Svätý, pomôcť jej porozumieť. Ježiš už vzal jej slabosti. Ježiš niesol jej choroby. Pomôžte jej veria, aby boli uzdravení.

Všemohúci Ježiš prosím počuť modlitby za chorých.

Čítal som o tvojej moci v Markovi 6. To hovorí, že ľudia sa dotkol hranice vášho oblečenia. Dostali uzdravenie. Nechaj ju dotknúť. Nechajte liečivá sila prúdiť. Obnoviť svoje choré telo.

Príďte Ježiša, božský liečiteľ. Prechádzka po miestnosti, kde sa odpočíva. Odniesť všetky choroby a choroby z nej.

Pozrite sa a uvidíte jej stav. Ona potrebuje dotyk ruky. Urobil si to pre Petra svokru.

Ježiš, Biblia hovorí, že veľa chorých ľudí prišlo k vám. Uzdravil si ich. Prosím, to isté pre túto osobu.

Prosím, liečiť ju, keď ťa priblíži. Modlím sa, že bude vždy nasledovať, kamkoľvek idete.

Ona je na vás čaká. Mať súcit a liečiť ju z choroby.

Boh Otec, môže Váš goodwill byť vykonané v jej tele a duši.

V mene Ježiša Krista,

Amen.

______________________________________

Som rád, že ste sa modlili "Modlitba za Chorého"!

Teraz vás pozývam, aby sa ďalšie modlitbu. To je najdôležitejšie modlitba.
Táto modlitba bude prínosom pre vašu večnosť.

Prejdite na túto adresu:

Modlitba spásy


______________________________________

Čo si myslíte o tejto modlitby?

Prosím, zanechajte svoj komentár nižšie.

Ďakujem vám!

Modlitba za Chorého. Inšpirovaný týchto veršoch Biblie: Genezis 48:1 - Levitikus 13:21-37 - Prvá Samuelova kniha 30:11-13 - Prvá kniha kráľov 17:7-24 - Druhá kniha kráľov 5:1-14 - Druhá kniha kráľov 20:1-6 - Druhá kniha kroník 16:12-14 - Izaiáš 10:12-18 - Izaiáš 33:24 - Žalmy 41:1-3 - Príslovia 18:14 - Matúša 4:23 - Matúša 8:14-17 - Matúša 10:8 - Matúša 12:15 - Matúša 14:14 - Matúša 14:35 - Matúša 15:30 - Matúša 25:36-44 - Marka 1:32 - Marka 6:5-6 - Marka 6:13 - Marka 6:56 - Marka 16:17-18
Biblia - Images: Chorého

Modlitba za prácu


Táto modlitba je tiež k dispozícii v nasledujúcich jazykoch: Angličtina - Španielčina.

Milosrdný Bože, som sa pokoriť k vám.

Ospravedlňujeme sa za prípadné neposlušnosti a trestných činov proti vám. Priznám sa, že som zlyhal. Odpusť mi.

Prosím, daj mi svoju múdrosť. Potrebujem ťa.

Nedovoľte, aby ostatní ukradnúť plody mojej práce. Nechcem sa dostať do prekliatie.

Robíte skutočnú spravodlivosť na pracovníka. Mnoho podnikateľov sú nespravodlivé. Oni by sa odvážil oheň zamestnanca s prázdnymi rukami.

Tam sú šéfovia, ktorí liečia zamestnancom krutosťou. Oni utláčať s ťažkou prácou. Starajú sa len o to, čo ich prospech. Nezaujíma je pre ostatných. Prosím, zachráň ma od nich.

Zotročovať a zneužívajúce práce sú hrozné. Nenechaj ma žiť horký život kvôli zlej práci.

Počúvajte s milosrdným srdcom. Pozrite sa, aký veľký tlak je uložená na pracovníkov. Prosím, osloboď ma. Zbav nás!.

Ale taky musím byť vynikajúci profesionál. Daj mi zručnosti k vytváraniu nádhernej práce. Viem, že vaša požehnanie mi dá úspech.

Uisťujem vás, že ...

- Budem pomáhať ľuďom, ktorí potrebujú jedlo jesť;

- Budem štedrý k ostatným s mojimi požehnanie;

- Nebudem účtovať úroky mojich bratov vo viere;

- Nikdy nebudem nikoho pýtať sa vrátiť to, čo som im dal dobrovoľne;

- Budem požičiavať pre mnoho ľudí. Ale ja sa už požičiavať od nikoho.

Prosím, požehnaj mi. Pýtam sa ťa z celého srdca. Vaše požehnanie bude prosperovať moju prácu, svoju rodinu, svoj majetok a svoju budúcnosť.

Otvorte nebesia. Otvorte svoje štedré poklady. Naliať dážď požehnanie nado mnou. Dovoľte mi, aby som ich dostane dnes.

Nechajte svoj prosperitu na mojej úspory, dielo mojich rúk, a krajinu, ktorú mi dal.

Budem počúvať vás. Budem sledovať vaše príkazy. Váš príklad života je môj spôsob života.

Pracoval ste šesť deň a odpočinul siedmeho. Budem robiť to isté.

Pomôž mi zhromaždiť svoju rodinu a radovať sa s nimi. Budeme chváliť za plody svojej práce. Budeme ďakujem za požehnania, ktoré ste nám dali.

V mene Ježiša Krista,

Amen.

________________________________________

Som rád, že ste sa modlili "Modlitba za prácu"!

Teraz vás pozývam, aby sa ďalšie modlitbu. To je najdôležitejšie modlitba.
Táto modlitba bude prínosom pre vašu večnosť.

Prejdite na túto adresu:

Modlitba spásy


________________________________________

Modlitba za prácu. Čo si myslíte o tejto modlitby?

Prosím, zanechajte svoj komentár nižšie.

Ďakujem vám! 

Inšpirovaný týchto veršoch Biblie: 1.MOJŽIŠOVA 3:17 - 1.MOJŽIŠOVA 31:42 - 2.MOJŽIŠOVA 1:11;13-14 - 2.MOJŽIŠOVA 20:10 - 2.MOJŽIŠOVA 36:2 - 3.MOJŽIŠOVA 23:3 - 5.MOJŽIŠOVA 12:7;18 - 5.MOJŽIŠOVA 14:29 - 5.MOJŽIŠOVA 15:10 - 5.MOJŽIŠOVA 23:20 - 5.MOJŽIŠOVA 24:19 - 5.MOJŽIŠOVA 26:7-8 - 5.MOJŽIŠOVA 28:12;33 - 5.MOJŽIŠOVA 30:9
Biblia - Images: Práca

Ranná Modlitba


Táto modlitba je tiež k dispozícii v nasledujúcich jazykoch: Angličtina - Španielčina.

Bože, som sa rozhodol začať tento deň s vami.

Prišiel som na vašu prítomnosť Všemohúceho Boha. Ja vám ponúkne chvály a vďačnosti. Prosím dostať moju modlitbu ako príjemnou vôňou vo vašej prítomnosti.

Chválim ťa, Bože môj. Aj pokoriť vo vašej prítomnosti. Aj hľadať pomoc. Viem, že ste sa ma, že mi svoje spasenie pre tento deň.

Duch Boží, dnes budem poslušný vašich pokynov. Prosím, pomôžte mi, aby som činil vôľu Otca.

Dnes bude začiatok mojich najlepších dní.

Dostanem sa tento deň vytvoriť niečo nové, krásneho a užitočného. Každý, kto bude ťažiť z toho. Urobil si to v knihe Genesis, a ja budem napodobňovať vašu prácu.

Dnes budem svoju činnosť s všetkou silou ste mi dal. Budem efektívny, spáchal a profesionálne.

Bože, nebudem sa báť robiť to, čo sa ma pýtate. Prosím, poraziť svojich nepriateľov, pretože som poslušný vám.

V mene Ježiša budem dosiahnuť úspech. Budem pochodovať vyhrať svoje bitky.

Odpusť mi, či som bol spurný. Posledná vec, ktorú chcem, je vyprovokovať svoj hnev proti mne a mojej rodine.

Odpúšťam ti, kto ma urazil. Daj mi šancu a ja sa riešiť svoje problémy s ostatnými ľuďmi.

Pomôžte mi získať dôveru ostatných ľudí. Každý musí hovoriť dobre o mne.

Pane daj mi svoj ustanovenia. Prosím, nepoužívajte nič a všetci mi požehnal.

Dnes som sa rozhodol odstrániť zo svojho života všetky hriechy. Budem žiť vo svätosti. Ukáž mi svoj slávu, vaše znamenie a zázraky.

Musím byť na vašej strane. Chcem žiť v neustálom víťazstvo. Bože, ja viem, že si môžete robiť veľké veci v mojom živote.

Pane, prosím, pošlite dnes v noci silný anjel. Príkaz ho odstrániť všetky prekážky z mojej cesty.

Zajtra vstanem ťa vyvyšovať za vaše skvelé víťazstvo. Že zajtra moje oči uvidia svoje spasenie v živote som hlásať.

Zaväzujem sa prísť na vašu prítomnosť každé ráno. Ja vám poďakuje a chváliť za skvelý milosrdenstvo.

V mene Ježiša Krista,

... Amen!

_________________________________

Som rád, že ste sa modlili "Ranná Modlitba"!

Teraz vás pozývam, aby sa ďalšie modlitbu. To je najdôležitejšie modlitba.
Táto modlitba bude prínosom pre vašu večnosť.

Prejdite na túto adresu:

Modlitba spásy


_________________________________

Ranná Modlitba. Čo si myslíte o tejto modlitby?

Prosím, zanechajte svoj komentár nižšie.

Ďakujem vám!

Inšpirovaný týchto veršoch Biblie: 1.MOJŽIŠOVA 1:5-31 - 1.MOJŽIŠOVA 26:31 - 1.MOJŽIŠOVA 28:18 - 2.MOJŽIŠOVA 7:15 - 2.MOJŽIŠOVA 8:20;23 - 2.MOJŽIŠOVA 9:5 - 2.MOJŽIŠOVA 17:9 - 2.MOJŽIŠOVA 30:7;33 - 2.MOJŽIŠOVA 34:2 - 2.MOJŽIŠOVA 34:4 - JOZUA 3:5 - JOZUA 7:13 - JOZUA 8:10 - JOZUA a 11:6 - JOZUA 22:18 - 1 SAMUELOVA 11:9 - 1 SAMUELOVA 17:20 - 1 KRÁĽOV 17:6 - 2 KRÁĽOV 7:1 - 2 KRÁĽOV 19:35 - 1 KRONICKA 23:30 - 2 KRONICKA 20:17 - RUT 2:7
Biblia - Images: Baker pláž

Zásady ochrany osobných údajov

"ModlitbazMojhoSrdca.blogspot.com" chápe dôležitosť ochrany vašich osobných údajov a zaväzuje sa vždy dodržiavať tieto zásady ochrany osobných údajov, aby sa zabezpečila účinná ochrana vašich osobných údajov.

Aké osobné údaje zhromažďujeme

Vo väčšine prípadov budú vaše informácie obmedzené na vaše kontaktné údaje vrátane, ale nie výlučne, vášho mena, e-mailovej adresy a polohy (mesto a krajina).

Kedy zhromažďujeme osobné údaje?

Osobné údaje zhromažďujeme, keď vyplníte jeden alebo všetky formuláre, ktoré nájdete na tomto blogu.

Používanie cookies

Tento blog môže používať súbory cookie. Súbor cookie je časť textu, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom prehliadači, aby umožnila webovej lokalite uložiť určité informácie do vášho počítača, aby ich bolo možné neskôr získať. Na zhromažďovanie osobných údajov o vás nepoužívame cookies. Aj keď môžete svoj prehliadač nakonfigurovať tak, aby neprijímal cookies z tohto blogu, je možné, že niektoré funkcie blogu nebudú dostupné, keď cookies nebudú akceptované. "ModlitbazMojhoSrdca.blogspot.com" spolupracuje s externými stránkami, ktoré ponúkajú produkty a služby. Tieto externé stránky používajú súbory cookie na zobrazovanie reklám na základe vašej histórie prehliadania internetu.

Ako nakladáme s osobnými údajmi

"ModlitbazMojhoSrdca.blogspot.com" sa zaväzuje podniknúť všetky primerané kroky, aby zabezpečil, že všetky nami zhromaždené osobné údaje budú presné, aktuálne, úplné a bezpečne uložené. Keď vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré "ModlitbazMojhoSrdca.blogspot.com" používa osobné údaje, podniknú sa všetky primerané kroky na bezpečné vymazanie týchto informácií.

Ako budú vaše osobné údaje použité?

"ModlitbazMojhoSrdca.blogspot.com" sa zaviazala zhromažďovať vaše osobné údaje, aby vás mohla informovať o nových publikáciách a o tom, kedy sa rozhodnete darovať. Osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme, považujeme za dôverné a neposkytneme ich tretím stranám, s výnimkou prípadov, keď tento blog vyžaduje zo zákona vaše údaje zverejniť.

Oprava vašich osobných údajov

Dajte nám vedieť, ak máte dôvod domnievať sa, že osobné údaje, ktoré o vás uchovávame, sú nesprávne, neúplné alebo neaktuálne; Ak to chcete urobiť, aktualizujte svoje informácie tu.

Otázky

Ak máte akékoľvek otázky v súvislosti s vyššie uvedeným alebo potrebujete ďalšie informácie o zhromažďovaní, používaní a uchovávaní vašich osobných údajov zo strany "ModlitbazMojhoSrdca.blogspot.com", kontaktujte nás, prosím, na adrese publicaciones.ace @ gmail.com

Modlitba spásy


Táto modlitba je tiež k dispozícii v nasledujúcich jazykoch: angličtina - Španielčina.

Spása modlitba je asi najdôležitejšia modlitba. Mali by sme to nazvať # 1 modlitba.

Táto modlitba vám pomôže začať vzťah s Bohom. S touto modlitbou budete:

zdroj: Biblia - Images: modlitba
Modlitba spásy

- Prijmite fakt, že Boh ťa miluje,
- Prijmite fakt, že ste hriešnik,
- Prijať jeho odpustenie svojich hriechov,
- Prijať spasenie jeho plán pre svoj život,
- A, prijať Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa.

Modlime sa:

"Bože, toto je moja prvá modlitba k tebe. Robím to preto, že ťa potrebujem.

Uznávam, že som hriešnik. Nie som súčasťou vašej rodiny. Keby som mal zomrieť dnes, bude môj život navždy stratené. Nechcem to. Chcem svoj život večný.

Biblia hovorí, že ma miluješ. Dal si život svojho syna. To bola obeť, aby ma zachránil. Ježiš zomrel namiesto mňa.

Nemôžem pochopiť túto obeť. Prečo ma miluješ tak moc?

Teraz som prišiel k vám s pokorným srdcom.

Prijímam vašu spásu. Prijímam vašu odpustenie svojich hriechov. Priznám sa, že Ježiš Kristus je pánom svojho života. Je to môj jediný záchranca. Domnievam sa, že Duch Svätý vzkriesil Ježiša z mŕtvych.

Pre všetkých to, teraz som vyhlásiť, že som zachránil. Mám právo byť dieťaťom nebeského otca. Aj teraz patrí k svojej rodine. Som sa stal dedičom všetkých vašich požehnanie.

Ďakujem Bohu. Ďakujem Ježišovi. Ďakujem vám Duch Svätý.

Amen."

Gratulujeme !!!

Práve ste sa modlil spásy modlitbu. Tie sú teraz súčasťou Božej rodiny. On je otcom, a my sme bratia.

Biblia učí, že existuje veľa požehnanie na vás čaká. Jediné, čo musíte urobiť, je prečítať a veriť. Boh je schopný dať vám plnú úspechov v živote.

Odporúčam vám pripojiť sa k skupine ľudí, ktorí milujú Boha. Študovať Bibliu s nimi. Naučte sa všetky výhody, výsady, práva a povinnosti, ktoré máte v rodine Božej.

Vyplňte tento dotazník a budem:

- Bless svoj život, keď som sa modliť za mojich čitateľov,
- Vám pomôže nájsť zdroje sa dozvedieť viac o Bohu, a
- Upozorniť, keď som sa publikovať nové modlitby.Napokon, v prípade, že ste zvedaví, kam som sa dostal tie riadky, aby sa modlili sa? Dovoľte mi, aby som sa s vami podelil o biblické verše, ktoré inšpirovali túto modlitbu spasenia.

- Jána 1:12 "Ale všetkým, ktorí ho prijali a uverili v neho, dal právo stať sa Božími deťmi. A všetci tí, ktorí tomu veria, stali sa členmi Božej rodiny".

- Jána 3:16 "Lebo tak Boh miloval svet, že dal svojho jediného Syna, aby nik, kto v neho verí, nezahynul, ale mal večný život.".

- Rimanom 3:23 "V jednom sú si všetci ľudia rovní: sú hriešnikmi, ktorí pre svoje viny stratili podiel na Božej sláve.".

- Rimanom 5:8 "Ale nám Boh dokázal svoju lásku práve tým, že poslal Krista, aby zomrel za nás, keď sme ešte boli hriešnikmi".

- Rimanom 6:23 "Lebo mzdou hriechu je smrť, ale darom Božím je večný život. Získavame ho prostredníctvom nášho Pána, Ježiša Krista".

- Rimanom 10:9 "Lebo ak svojimi ústami vyznáš: Ježiš Kristus je Pán!" a ak celým srdcom uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš zachránený".

- Efezanom 2:8-9 "Boli ste teda spasení iba z milosti, tým, že ste uverili v Krista. A ani táto viera nepochádza z vás. Je to Boží dar. Spasenie nie je odmena za naše dobré skutky, ktoré konáme. Nik sa nemôže pochváliť, že si ho zaslúžil.".

Ďakujem za prečítanie tak ďaleko!

______________________________

Modlitba spásy. Čo si myslíte o Modlitba spásy?

Prosím, zanechajte svoj komentár nižšie.

Ďakujem vám!