Vyhľadávať v tomto blogu

Ranná Modlitba


Táto modlitba je tiež k dispozícii v nasledujúcich jazykoch: Angličtina - Španielčina.

Bože, som sa rozhodol začať tento deň s vami.

Prišiel som na vašu prítomnosť Všemohúceho Boha. Ja vám ponúkne chvály a vďačnosti. Prosím dostať moju modlitbu ako príjemnou vôňou vo vašej prítomnosti.

Chválim ťa, Bože môj. Aj pokoriť vo vašej prítomnosti. Aj hľadať pomoc. Viem, že ste sa ma, že mi svoje spasenie pre tento deň.

Duch Boží, dnes budem poslušný vašich pokynov. Prosím, pomôžte mi, aby som činil vôľu Otca.

Dnes bude začiatok mojich najlepších dní.

Dostanem sa tento deň vytvoriť niečo nové, krásneho a užitočného. Každý, kto bude ťažiť z toho. Urobil si to v knihe Genesis, a ja budem napodobňovať vašu prácu.

Dnes budem svoju činnosť s všetkou silou ste mi dal. Budem efektívny, spáchal a profesionálne.

Bože, nebudem sa báť robiť to, čo sa ma pýtate. Prosím, poraziť svojich nepriateľov, pretože som poslušný vám.

V mene Ježiša budem dosiahnuť úspech. Budem pochodovať vyhrať svoje bitky.

Odpusť mi, či som bol spurný. Posledná vec, ktorú chcem, je vyprovokovať svoj hnev proti mne a mojej rodine.

Odpúšťam ti, kto ma urazil. Daj mi šancu a ja sa riešiť svoje problémy s ostatnými ľuďmi.

Pomôžte mi získať dôveru ostatných ľudí. Každý musí hovoriť dobre o mne.

Pane daj mi svoj ustanovenia. Prosím, nepoužívajte nič a všetci mi požehnal.

Dnes som sa rozhodol odstrániť zo svojho života všetky hriechy. Budem žiť vo svätosti. Ukáž mi svoj slávu, vaše znamenie a zázraky.

Musím byť na vašej strane. Chcem žiť v neustálom víťazstvo. Bože, ja viem, že si môžete robiť veľké veci v mojom živote.

Pane, prosím, pošlite dnes v noci silný anjel. Príkaz ho odstrániť všetky prekážky z mojej cesty.

Zajtra vstanem ťa vyvyšovať za vaše skvelé víťazstvo. Že zajtra moje oči uvidia svoje spasenie v živote som hlásať.

Zaväzujem sa prísť na vašu prítomnosť každé ráno. Ja vám poďakuje a chváliť za skvelý milosrdenstvo.

V mene Ježiša Krista,

... Amen!

_________________________________

Som rád, že ste sa modlili "Ranná Modlitba"!

Teraz vás pozývam, aby sa ďalšie modlitbu. To je najdôležitejšie modlitba.
Táto modlitba bude prínosom pre vašu večnosť.

Prejdite na túto adresu:

Modlitba spásy


_________________________________

Ranná Modlitba. Čo si myslíte o tejto modlitby?

Prosím, zanechajte svoj komentár nižšie.

Ďakujem vám!

Inšpirovaný týchto veršoch Biblie: 1.MOJŽIŠOVA 1:5-31 - 1.MOJŽIŠOVA 26:31 - 1.MOJŽIŠOVA 28:18 - 2.MOJŽIŠOVA 7:15 - 2.MOJŽIŠOVA 8:20;23 - 2.MOJŽIŠOVA 9:5 - 2.MOJŽIŠOVA 17:9 - 2.MOJŽIŠOVA 30:7;33 - 2.MOJŽIŠOVA 34:2 - 2.MOJŽIŠOVA 34:4 - JOZUA 3:5 - JOZUA 7:13 - JOZUA 8:10 - JOZUA a 11:6 - JOZUA 22:18 - 1 SAMUELOVA 11:9 - 1 SAMUELOVA 17:20 - 1 KRÁĽOV 17:6 - 2 KRÁĽOV 7:1 - 2 KRÁĽOV 19:35 - 1 KRONICKA 23:30 - 2 KRONICKA 20:17 - RUT 2:7
Biblia - Images: Baker pláž

2 komentáre:

Prosím, zanechajte otázku alebo dobré a konštruktívne poznámku práve tu.