Vyhľadávať v tomto blogu

Modlitba za nájdenie lásky ženy

Je to výzva pre každého človeka, bez ohľadu na vek, sociálne postavenie alebo krajinu, v ktorej žijete, stále je to výzva.

Modlitba za nájdenie lásky ženy vám pomôže vyjadriť svoje srdce pred Bohom.

Vyberte si riadky, ktoré najlepšie popisujú vaše pocity a vaše úmysly.

Modlitba za nájdenie lásky ženy
Modlite sa, aby ste pochopili, čo poviete, a nielen aby opakovali slová.

Nestačí sa raz modliť; Biblia učí, že musíme trvať na tom - Lucas 18:1-8

Odporúčame, aby ste sa každý deň modlili, kým sa nestretnete s tou ženou, ktorú vám Boh predstaví a s kým sa oženíte.

Veľmi dobre, modlite sa takto...

Nebeský otec,

Chápem, že sa chcem správať ako človek podľa vášho obrazu, aby som dostal vaše požehnanie.

Svoju lásku k nej oslovím, keď dosiahne nebesá a moja vernosť dosiahne oblaky.

Moje bozky a moja láska vás uspokojia viac ako akékoľvek iné potešenie v živote.


Moja láska k nej bude vždy stála.

Moja zmluva zostane verná.

Vždy budem pamätať, aby som jej ukázal nežnosť.

Budem pár, ktorý vie, ako odpustiť.


Budem súcitný, pomalý hnev a bude milovaný.

Pretože ju milujem, neobrátim sa k nej chrbtom, ale naučím sa ju počúvať.

Chcem sa ju naučiť milovať takým spôsobom, aby všetkým hovorila o mojej láske.

Pomôžte mi byť kreatívnym človekom, aby mohla zistiť, ako ju veľmi milujem.


Chcel by som byť ako ty, Bože, byť prvým, kto jej pomôže, keď to potrebuje.

Pomôžte nám kultivovať stabilnú lásku praktizovaním odpustenia a odstránením deliktu.

Radšej by som jedol zeleninu ochutenú láskou ako výber mäsa s nenávisťou.

Keby sme museli prežiť ťažké časy, nikdy by sme neboli od seba oddelení.


Keby sme museli prežiť ťažké časy, nikdy by sme neboli od seba oddelení.

Je to žena, ktorá ma zaujíma a podporuje ma v mojej práci, projektoch a podnikoch..

Že je milujúca žena; Nech ma jej krása uspokojí a uchváti ma iba jej láska.

Môže ukázať nevyčerpateľnú lásku a veľkú do neba.


Bože, pomôž mi utíšiť svoju dušu a trpezlivo čakať.

Otvorte moje oči, aby ste videli ženu, ktorú ste pre mňa vybrali.

Verím vám a viem, že mi dáte čestnú ženu.

Ďakujem, Pane, že si vypočul moju modlitbu.


V mene Ježiša

...Amen.Toto sú verše a pasáže z Biblie, ktoré sa použili ako základ na napísanie tejto modlitby, aby sa našla láska ženy: Žalmy 31: 7 - Žalmy 86:17 - Kazateľ 9: 1 - Žalmy 31: 3 - Genesis 24 - Genesis 29 - Genesis 1:26 - 1 Kings 11: 1-2 - Žalmy 36: 5 - Pieseň Šalamúnovej 1: 2 - Žalmy 89:28 - Žalmy 33:22 - 1 Kroniky 16:34 - Žalmy 13: 5 - Žalmy 25: 6 - Žalmy 25: 7 - Žalmy 103: 8 - Žalmy 136: 12-18 - Žalmy 119: 149 - Žalmy 132: 10 - Žalmy 136: 4-9 - Žalmy 92: 2 - Žalmy 94:18 - Príslovia 17: 9 - Príslovia 15:17 - Žalmy 136: 16 - Žalmy 136: 23 Príslovia 10:12 - Pieseň Šalamúnovej 1: 7 - Príslovia 5:19 - Žalmy 52: 8 - Žalmy 89:33 - Žalmy 90:14 - Žalmy 63: 3 - Žalmy 85: 7 - Žalmy 57:10 - Príslovia 7:18


___________________________

Aká dobrá je vaša Modlitba za nájdenie lásky ženy!.

Teraz vás chceme pozvať, aby ste sa modlili najdôležitejšiu modlitbu, ktorú môžete urobiť vo svojom živote, urobte to dnes ...

Veta #1___________________________

Tvoj komentár

Čo si myslíte o tejto Modlitba za nájdenie lásky ženy ?

Prosím, zanechajte svoje komentáre k niektorej zo stien nižšie.

Ďakujem!


Silná Modlitba Za Lásku človekaKoľko škôd spôsobíme sebe a iným ľuďom, keď vstúpime a opustíme neformálne vzťahy!

Táto mocná modlitba za lásku človeka klope na dvere Božie, aby požiadali o jeho vedenie, a tak vás ustanovia vo vážnom a stálom vzťahu.

Touto modlitbou nebudete môcť prinútiť Boha, aby vás spojil s filmovým hercom, úspešným spevákom alebo s milionárom; radšej upokojíš svoju dušu, aby sa podriadila Pánovej vôli, aby si pre teba vybral toho pravého.

Silná modlitba za lásku človeka

Verte mu, jeho výber je dokonalý, pretože muž, ktorého do vášho života prinesie, sa k vám pripojí, kým sa nerozdelíte smrťou; Nebude to odsúdenie byť s ním, ale požehnanie lásky, radosti a mieru.

Prečítajte si tieto verše vo svojej Biblii, aby ste zvýšili svoju vieru.

Modlime sa...

Láska je Boh,

Pred tebou uvádzam svoju prosbu, aby som ti pomohla nájsť, koho môžem milovať bez výhrad.

Chcem muža, ktorý ma miluje, rovnako ako Biblia hovorí, že ma miluješ.


Nechcem strácať čas príležitostnými pármi, ale radšej sa pridám k mužovi, s ktorým môžem vychovať tisíc generácií detí.

Chcem, aby bol človekom, ktorý vie, ako mi odpustiť, aj ty mi tiež odpustíš.

Pane, daj mi človeka, ktorý sa správa ako tvoj pravý syn.


Nech je jeho láska vždy stála a jeho zmluva so mnou zostáva verná.

To nie je muž, ktorý sa venoval záležitostiam s inými ženami.

Ak budem mať problém, nechaj ho pomôcť.


Môžeme žiť navzájom milovať v časoch hojnosti a nedostatku.

Kto vie, ako v živote bojovať, aby sme mohli napredovať.

Môže ma tvoja starostlivosť motivovať, aby som pokračoval.


To spolu pijeme na dno šálky lásky.

Nech vaša vernosť dosiahne oblaky.

Že môžem veriť tvojej láske.


Môže mi jeho láska prinútiť spievať s radosťou.

Urobte z neho veľmi kreatívneho človeka.

Nech ma vždy poteší.


Nech je milosrdný, súcitný a pomalý muž k hnevu.

Môže mi vždy pamätať, aby mi ukázal nežnosť a náklonnosť.

Kiež mi nikdy nepopiera svoju lásku alebo nepovedie k jeho vernosti.

Nech ma tvoja láska poteší v ťažkých časoch.


Nech je milý a dáva človeku.

To je niekto, kto vie, ako ma počúvať.

Nech vaša láska vydrží celý život.

Nech jeho láska nikdy nedojde.


Chcem sa môcť radovať z jeho lásky, aj keď v mojej duši sú utrpenia a úzkosti.

Vždy chcem mať dôvody hovoriť dobre o tom, ako veľmi ma miluje.

Chcem si vychutnať bozky na jej ústach viac ako víno.

Chcem prekvitať po vašej strane a dôverovať vašej láske.


Pomôžte mi zaujať všetky vaše projekty, práce a aktivity.

Pomôžte mi byť jemnou, očarujúcou a krásnou ženou vo vašich očiach.

Pomôžte mi byť vaším skutočným partnerom v živote.

Pomôžte mi ho uchvátiť za všetkých okolností.


Pýtam sa vás v mene Ježiša,

Amen.

Toto sú biblické verše, ktoré slúžili ako základ pre písanie tejto modlitby: 1. Mojžišova 1:26 - Exodus 20: 6 - Čísla 6:25 - Čísla 14:19 - Deuteronómia 10:18 - 1 Kráľ 11: 1-2 - 1 Kroniky 16:34 - Job 10:12 - Žalmy 21: 7 - Žalmy 25: 6 - Žalmy 25: 7 - Žalmy 31: 7 - Žalmy 36: 5 - Žalmy 52: 8 - Žalmy 63: 3 - Žalmy 85: 7 - Žalmy 86:17 - Žalmy 89:28 - Žalmy 89:33 - Žalmy 90:14 - Žalmy 92: 2 - Žalmy 94:18 - Žalmy 101: 1 - Žalmy 103: 8 - Žalmy 119: 76 - Žalmy 119: 149 - Žalmy 130: 7 - Žalmy 136: 5-9 - Žalmy 136: 12-25 - Príslovia 5:19 - Príslovia 7:18 - Príslovia 15:17 - Príslovia 17: 9 - Pieseň Šalamúna 1: 2 - Pieseň Šalamúna 1: 7.

___________________________

Ako dobre ste urobili túto Silná Modlitba Za Lásku človeka!.


Ak čítate túto mocnú modlitbu svojimi perami a srdcom, možno vás zaujíma aj najdôležitejšia modlitba, ktorú môžete osloviť k Bohu.

Kliknutím na tento odkaz budete vedieť Veta #1.___________________________

Tvoj komentár

Čo si myslíte o tejto mocnej Silná modlitba za lásku človeka?

Prosím, zanechajte svoje komentáre k niektorej zo stien nižšie.

Ďakujem!