Vyhľadávať v tomto blogu

Ako sa modliť podľa Biblie


Táto modlitba je tiež k dispozícii v nasledujúcich jazykoch: Angličtina - Španielčina.

Chceme komunikovať s Bohom. Chceme mu vyjadriť svoje potreby a pocity. A my chceme počuť jeho odpoveď.

Boh napísal Bibliu prostredníctvom svojich prorokov a svedkov. Poďme študovať naučiť sa komunikovať s Bohom.

Táto stará kniha nás bude sprevádzať dnes v 21. storočí. Táto znalosť nám pomôže, aby sa modlili, a dotknúť sa srdca Nebeského Otca. Duch Svätý nás povedie.

Rozhodol som sa skupinou tejto stránke kultovej biblické verše týkajúce sa modlitby. Som napísal tučným písmom Všetky slová a slová, ktoré sú kľúčom k vedieť, ako sa modliť.

Prečítajte si každú vetu pozorne venovať osobitnú pozornosť na zvýraznené slová. Akonáhle ju pochopiť, jednoducho použiť radu tvoju modlitbu. Urob to hneď. Nemyslite si, že príliš veľa o tom. Urob to ako dieťa by, s plnou vierou.

A teraz sa pripravte na dosiahnutie trón Boží!

Poučme sa teraz, ako sa modliť podľa Biblie. Tu je prvý verš ...


A dostanete všetko, o čo budete v modlitbe s vierou prosiť - Matúša 21:22


Preto vám hovorím: Všetko, o čo sa modlíte a prosíte, verte, že ste dostali a budete mať - Marka 11:24

Ježiš im povedal: Keď sa modlíte, hovorte:
Otče , posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo.
Chlieb náš každodenný nám dávaj každý deň, a odpusť nám naše hriechy, ako aj my odpúšťame každému svojmu dlžníkovi.
A neuveď nás do pokušenia - Lukáša 11:2-4


Všetci títo sa jednomyseľne a vytrvalo modlili spolu so ženami, s Máriou, Ježišovou matkou a s jeho bratmi - Skutky apoštolov 1:14


Neustále sa venovali učeniu apoštolov, bratskému spoločenstvu, lámaniu chleba a modlitbám - Skutky apoštolov 2:42


Keď ich počuli, jednomyseľne pozdvihli svoj hlas k Bohu a povedali: Pane , ty si stvoril nebo a zem, more a všetko, čo je v nich - Skutky apoštolov 4:24


...že vždy vo svojich modlitbách prosím, žeby mi už konečne raz podľa Božej vôle bolo dopriate dostať sa k vám - List Rimanom 1:10


Radujte sa v nádeji. V súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí - List Rimanom 12:12


Preto ten, kto hovorí jazykmi, nech sa modlí, aby vykladal - Prvý list Korinťanom 14:13


V každom čase v Duchu proste vo všetkých modlitbách a prosbách. Pritom vytrvalo bedlite a prihovárajte sa za všetkých svätých - List Efezanom 6:18


Pre nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prosbách - Filipenses 4:6


Tá, ktorá je naozaj vdovou a je osamelá, dúfa v Boha a dňom i nocou vytrvalo prosí a modlí sa - Prvý list Timotejovi 5:5


Ježiš v dňoch svojho pozemského života silným hlasom a so slzami prednášal prosby a modlitby tomu, ktorý ho mohol zachrániť pred smrťou, a bol vypočutý pre svoje podrobenie sa Bohu - List Hebrejom 5:7


Nech však prosí s vierou, bez akéhokoľvek pochybovania, lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom. Taký človek nech si nemyslí, že dostane niečo od Pána - Jakubov list 1:6-7


Podobne i muži, nažívajte so svojimi ženami vo vedomí, že žena je ako krehká váza, a preukazujte im úctu, pretože sú spolu s vami dedičkami milosti života. Tak vašim modlitbám nebude nič prekážať - Prvý Petrov list 3:7

Chceli by ste navrhnúť iné verše Biblie sem zahrnúť? Prosím, urobiť prostredníctvom pripomienkového múrmi sa nachádza v spodnej časti stránky. Vďaka!

__________________________________________

Ďakujem za prečítanie tohto blogu "Ako sa modliť podľa Biblie"!

Teraz vás pozývam, aby sa ďalšie modlitbu. To je najdôležitejšie modlitba.
Táto modlitba bude prínosom pre vašu večnosť.

Prejdite na túto adresu:

Modlitba spásy


__________________________________________

Ako sa modliť podľa Biblie; čo si myslíte o tomto blogu?

Prosím, zanechajte svoj komentár nižšie.

Ďakujem vám!
Biblia - Images: Ako sa modliť

Modlitba za Manžela


Táto modlitba je tiež k dispozícii v nasledujúcich jazykoch: Angličtina - Španielčina.

Boh lásky,

Dvíham modlitbu na vás.

Prosím, pomôžte mi nájsť dobrého manžela. Muž, ktorého som si milovať bez výhrad. Muž, ktorý ma bude milovať, ako Biblia učí.

Ja nechcem strácať čas s ležérne milenci.

Chcem sa spojiť s Božím mužom. Tisíc generácia príde od nás. Všetky z nich bude požehnané deti.

Biblia hovorí, že urobil človeka podľa svojho obrazu a podoby. Prosím, dajte mi manžela, ktorý sa bude správať rovnako ako svoje pravé syna.

Modlím sa, aby ...

Bude to dobrý poslucháč.

Bude láskavý a dáva človek.

Ten bude vždy pripravený, aby mi pomohol, keď som ho potrebovať.

Nikdy sa mi popierať svoju lásku ani nepodarí jeho lojalitu zmluvy.

Bude schopný mi odpustiť, keď sa mi to nepodarí.

Nebude človek venovať romantické záležitosti s inými ženami. King Solomon sa nepodarilo týmto spôsobom a jeho srdce bolo odklonený od vás.

On bude stále udržujú jeho milostný konštantná. Ten bude mať svojho verného zmluvu so mnou.

Bude láskavý a súcitný muž. Bude človek pomalý k hnevu.

Bude to človek, ktorý vie, ako bojovať v živote. Budeme uspieť.

On bude vždy pamätať, aby mi ukázal svoju nehu a lásku.

Jeho láska ma potešil v ťažkých časoch v živote.

Jeho starostlivosť ma bude motivovať ísť ďalej.

Jeho láska dosiahne až k nebu.

Jeho láska vydrží po celý život.

Jeho láska nikdy neskončí.

Bože, prosím, pomôžte mi prebudiť môj záujem vo všetkých jeho projektov a činností. Chcem, aby vedeli, že ja som jej skutočným partnerom v živote.

Pomôž mi hovorí aj o tom, ako veľmi ma miluje.

Vyhlasujem, že ...

- Len jeho láska ma nasýtiť.

- Jeho láska ma spievať radosťou.

- Budem môcť veriť v jeho láske.

- Ja sa bude radovať v jeho láske napriek úzkosti a trápenia v živote.

- Ja sa stane ponuka manželkou, očarujúce a krásne oči. Má láska ho zaujme za všetkých okolností.

- Budeme žiť milujúci navzájom v dobách hojnosti a nedostatku.

- Ja sa prekvitať jeho strane, zatiaľ čo žije istý v jeho láske.

- Jeho láska pre mňa bude lepší ako život.

- Ja sa môžu tešiť na bozky na pery viac ako víno.

A spoločne budeme piť kalich lásky.

... Amen

________________________________________

Som rád, že ste sa modlili "Modlitba za manžela"!

Teraz vás pozývam, aby sa ďalšie modlitbu. To je najdôležitejšie modlitba.
Táto modlitba bude prínosom pre vašu večnosť.

Prejdite na túto adresu:

Modlitba spásy


________________________________________

Čo si myslíte o tejto modlitby?

Prosím, zanechajte svoj komentár nižšie.

Ďakujem vám!

Modlitba za manžela; inšpirovaný týchto veršoch Biblie: Genezis 1:26 - Exodus 20:6 - Numberi 6:25 - Numberi 14:19 - Deuteronómium 10:18 - Prvá kniha kráľov 11:1-2 - Prvá kniha kroník 16:34 - Jób 10:12 - Žalmy 21:7 - Žalmy 25:6;7 - Žalmy 31:7 - Žalmy 36:5 - Žalmy 52:8 - Žalmy 63:3 - Žalmy 85:7 - Žalmy 86:17 - Žalmy 89:28;33 - Žalmy 90:14 - Žalmy 92:2 - Žalmy 94:18 - Žalmy 101:1 - Žalmy 103:8 - Žalmy 119:76;149 - Žalmy 130:7 - Žalmy 136:5-9;12-25 - Príslovia 5:19 - Príslovia 7:18 - Príslovia 15:17 - Príslovia 17:9 - Veľpieseň 1:2;7 - Biblia - Images: Manžela

Modlitba za Peniaze


Táto modlitba je tiež k dispozícii v nasledujúcich jazykoch: Angličtina - Španielčina.

Boh neba a zeme,

Absolútna vlastníkom všetkých zlata a striebra. Aj vyvolať vašu pomoc v mojich financií.

Pane, prosím, vynásobte produkt svojej práce. Potrebujem platiť svoje dlhy a dôstojný život.

Chcem prospievať. Rád by som zdedí vlastnosti moje deti raz.

Som si vedomý toho, že dobré i zlé časy budú ťažiť všetci. Priznám sa, Potrebujem ťa!

Pomôž mi, že je šikovný a opatrný vo všetkých podnikania.

Daj mi:

- Inteligencia študovať. Musím pochopiť, ako spravovať a investovať.

- Vaša múdrosť. Musím byť schopný odmietnuť peniaze, keď to nie je dobré pre mňa.

- Schopnosť urobiť poctivé podnikanie. Nechcem, aby ťa zneuctiť.

Bože, ty si zaslúži vynikajúce úradníkmi. Chcem byť schopný produkovať dvojnásobok priemeru.

Chcem byť účinný vo všetkých aktivitách. Vaša dôvera ma porastie. Ma sa nakoniec veriť viac, než si mi pôvodne dal.

Nebudem závisieť na peniazoch. Učil si to svojim učeníkom. Som si žiak teraz.

Iba vaša múdrosť mi dá život. Peniaze nebude.

Ja sa nechcem správať ako lichotník. Ani ospravedlňovať získať peniaze od ostatných.

Pomôž mi pochopiť, že ...

- Peniaze nie je môj priateľ.

- Nikdy by som rád peniaze. Papier nedá nasýtiť dušu.

- Láska k peniazom je koreňom všetkého zla.

Ľudia, ktorí túžia po peniaze sú odklonené od vás. Mnoho zla sa stalo s tými ľuďmi.

Bože, držať ma od radšej peniaze viac ako vy.

Jeden z vašich učeníkov zradil za 30 strieborných. On potom spáchal samovraždu.

Majte ma zo zlej povesti. Povesť človeka, ktorý miluje peniaze.

Namiesto toho budem používať svoje peniaze, aby vás vyvyšovať. Ja vám pomôže s výstavbou a údržbou vášho chrámu. Miesto, kde je uctievaný a Vaše meno. Tie bude povýšený uprostred spoločnosti.

Bože, ja vám sľubujem, že ...

- Vrátim peniaze, ak dostanem viac, ako som mal. Nebudem držať peniaze, ktoré patria niekomu inému.

- Nebudem milovať peňazí. Budem spokojný s tým, čo mám. Sľúbil si mi; "Ja ťa nikdy neopustí ani ťa neopustím."

- Nebudem pracovať ako úžerníka. Nebudem sa správať ako úžerníka so svojimi bratmi a sestrami. Nebudem im účtovať úroky.

- Vždy budem platiť svojich robotníkov na konci každého dňa. Nechcem, aby šli plač na vás. Nechcem byť odsúdený za hriech proti nim.

- Nikdy nebudem prijímať peniaze ublížiť ľuďom. Oveľa menej proti svojim izraelským ľudom.

- Nebudem akceptovať zle dostali peniaze. Ja viem, že to čoskoro skončí.

- Nebudem prijímať úplatky akéhokoľvek druhu.

- Nebudem podplatiť sudcu a úrady.

- Nebudem prostitúciu moje telo. Nebudem získať zisk z prostitúcie. Nebudem vám dary z týchto ziskov.

Si mi už dal veľa požehnania. Viem, že mi dá viac. Budem starať o ne s vernosťou.

Prosím, pomôžte mi usporiadať svoje financie. Chcem, aby bolo možné zdieľať s ostatnými.

Chcem byť ako ty pán. Niekto schopný sa množiť požehnanie. Schopné nasýtiť hlad fanúšikov.

Chcem byť pomocníkom pre ostatných. Nesmie byť žiadna potrebným v mojej komunite.

Budem slúžiť ľuďom s láskou. Nie pre peniaze.

Ja už nebude povýšene. Teraz som pokorne povedať, "ak Boh dá, budem uspieť!"

V mene Ježiša Krista,

Amen.

_______________________________________

Som rád, že ste sa modlili "Modlitba za Peniaze"!

Teraz vás pozývam, aby sa ďalšie modlitbu. To je najdôležitejšie modlitba.
Táto modlitba bude prínosom pre vašu večnosť.

Prejdite na túto adresu:


_______________________________________

Čo si myslíte o tejto modlitby?

Prosím, zanechajte svoj komentár nižšie.

Ďakujem vám! 

Modlitba za Peniaze; inšpirovaný týchto veršoch Biblie: Genezis 43:12 - Exodus 22:25 - Levitikus 25:36-37 - Deuteronómium 23:17-19 - Deuteronómium 24:15 - Druhá kniha kráľov 4:1-7 - Druhá kniha kráľov 5:26-27 - Druhá kniha kráľov 12:5;14 - Žalmy 15:5 - Príslovia 13:11 - Príslovia 17:16 - Príslovia 19:14 - Kohelet — Kazateľ 5:10 - Kohelet — Kazateľ 7:12 - Kohelet — Kazateľ 9:11 - Micheáš 3:11 - Aggeus 2:8 - Matúša 27:5 - Marka 6:8;37 - Lukáša 14:28 - Lukáša 16:14 - Lukáša 19:13;16;24 - Skutky apoštolov 4:34 - Prvý list Korinťanom 16:2 - Prvý list Tesaloničanom 2:5 - Prvý list Timotejovi 3:3 - Prvý list Timotejovi 6:10 - Hebrejom 13:5 - Jakubov 4:13 - Prvý Petrov list 5:2 - Júdov list 1:11 Biblia - Images: Peniaze

Modlitba za manželku


Táto modlitba je tiež k dispozícii v nasledujúcich jazykoch: Angličtina - Španielčina.

Veľký boh lásky,

Žiadam vás o pomoc. Prosím, počúvaj ma.

Beriem na vedomie, že nič neviem pravej lásky. Potrebujem svoju múdrosť.

Hľadal som na tú pravú. Ja som ju našiel.

Bože, len vy viete všetci. Vy viete, kto bude ideálny manželkou pre mňa. Pomôžte mi nájsť cnostnú ženu.

Táto situácia spôsobuje utrpenie a bolesť v mojej duši.

Prosím, veď ma k sebe. Pomohol si Izáka nájsť Rebekou. Pomohol si Jacob splniť Rachel. Sprievodca ma taky!.

Tiež chápem, že musím urobiť svoju časť. I sa musí stať človek podľa obrázka. Viem, že potom dostane svoje požehnanie.

Modlím sa za ženu; a ja vám sľubujem, že ...

- Budem trpezlivo čakať na ňu.

- Ja sa vždy ukáže svoju nehu.

- Budem ochotný odpustiť a obnoviť.

- Ja sa ju ignorovať. Vždy budem počúvať ju.

- Budem láskavý k nej. Pomalý k hnevu a hojný v láske.

- Nebudem mať neformálne záležitosti s inými ženami. Ja viem, že sa odvrátiť moje srdce preč od mojej ženy.

Moja láska sa jej sprevádzať. To bude trvať celú cestu.

Má láska pre ňu bude vždy konštantný.

Má láska k nej dosiahne nebesia.

Moja zmluva zostane verný.

Moje bozky ju uspokojí.

Bude veriť vo mne.

Naša láska prekoná ďalšie radosti v živote.

Pomôžte nám rastú stabilný lásku. Pomôžte nám prax odpustenie.

Pomôžte nám odstrániť vzájomné trestných činov. Chcem lásku a nie nenávisť.

Nie som dokonalý muž. Ale ja som sa modliť, že ma nikdy nenávidieť.

Ťažké časy môže prísť. Nedovoľte, aby nás rozdelili od seba navzájom.

Chcem byť ako Ježiš vás. Chcem byť ako prvá pomoc, keď ju potrebuje.

Bože, ja chcem byť statočný muž, ktorý dokáže rešpektovať. Manžel ju obdivuje.

Modlím sa, aby ona mi nikdy popierať svoju lásku a vernosť.


Aj požehnal jej, že je niekto, kto ma podporuje v mojej práci.

Aj požehnal jej, aby mohla prekvitať s mojou láskou.

Aj požehnal jej, aby sa stala žena, ktorá sa stará o nás.

Aj požehnal jej zostať krásna žena.

Vyhlasujem, že len jej láska ma uspokojí za všetkých okolností.

Bože, žehnaj nám. Preto budeme užívať kúzla lásky navždy.

Požehnaj nás pre vytvorenie rodiny. Daj mi svoju múdrosť a lásku, aby bolo možné.

V mene Ježiša Krista,

Amen.

________________________________

Som rád, že ste sa modlili "Modlitba za manželku"!

Teraz vás pozývam, aby sa ďalšie modlitbu. To je najdôležitejšie modlitba.
Táto modlitba bude prínosom pre vašu večnosť.

Prejdite na túto adresu:


________________________________

Čo si myslíte o tejto modlitby?

Prosím, zanechajte svoj komentár nižšie.

Ďakujem vám!

Modlitba za manželku; inšpirovaný týchto veršoch Biblie: Genezis 1:26 - Genezis 24 - Genezis is 29 - Prvá kniha kráľov 11:1-2 - Prvá kniha kroník 16:34 - Žalmy 13:5 - Žalmy 25:6-7 - Žalmy 31:3;7 - Žalmy 33:22 - Žalmy 36:5 - Žalmy 52:8 - Žalmy 57:10 - Žalmy 63:3 - Žalmy 85:7 - Žalmy 86:17 - Žalmy 89:28;33 - Žalmy 90:14 - Žalmy 92:2 - Žalmy 94:18 - Žalmy 103:8 - Žalmy 119:149 - Žalmy 132:10 - Žalmy 136:4-9;12-18;23 - Príslovia 5:19 - Príslovia 7:18 - Príslovia 10:12 - Príslovia 15:17 - Príslovia 17:9 - Kohelet — Kazateľ 9:1 - Veľpieseň 1:2;7
Biblia - Images: Manželku