Vyhľadávať v tomto blogu

Modlitba za Chorého


Táto modlitba je tiež k dispozícii v nasledujúcich jazykoch: Angličtina - Španielčina.

Nahrádzajú slovami "chorý" na meno osoby, ktorú sa modlí k. Pomocou tohto modlitbu požiadať božské uzdravenie pre mužov a ženy.


Pán, Boh, ktorý lieči.

Prijmite, prosím, moju modlitbu za túto chorú ženu. Jej telo potrebuje svoje uzdravenie.

História ukazuje, že nič nie je nemožné pre vás.

Kráľ Ezechiáš bol blízko smrti. Modlil sa, aby vás a vy ho počul. Uzdravil ste ho. Dal si mu veľa rokov života.

Prosím, liečiť ju, keď je poslušný vašich pokynov. To mi pripomína Námanovo. Veliteľ armády. Poslúchol a prijal svoje uzdravenie.

Chcel by som nájsť osobu s vaším liečivou silou. Človek ako Eliáša. Modlil sa za syna žena vdova. Chlapec oživil. Prosím, aby osoba, ako to, aby sa modlili za ňu.

V Žalme 41: 1-3 si krásne sľuby. Tieto sľuby sú pre dobrých ľudí. Uveďte, prosím, svoju silu. Sustain ju, pretože je chorý.

Prosím, presvedčiť ju, aby zostať pokorný. Nenechajte ju chybovať ako kráľ Asa. Kráľ bol chorý. Nemal hľadať pomoc a on sa farbil.

Tiež som požehnať lekára. Aj požehnať ľuďom, ktorí pre ňu. Nech všetci dostávajú svoju múdrosť. Pomôžte im identifikovať príčinu ochorenia.

Bože, pomôž jej pochopiť, kto ste. Pomôžte jej pokoriť k vám. Nenechajte ju trpieť zničenie jej tela.

Aj požehnal dušu a myseľ tohto chorú ženu. Môže jej viera je silná. Neveriaci nebude dostávať svoje uzdravenie dotyk.

Prosím, dajte jej dobrého ducha. Viem, že to pomôže jej prekonať jej chorobu.

Ja ju navštíviť. Daj mi múdre slová, ktoré s ňou hovoriť. Potrebuje vieru. Prosím, pomôžte mi priniesť nádej do jej života.

Chcem ju žehnaj. Daj mi prostriedky, aby jej pomohol dostať sa z postele.

Pane, prosím použite môj život. Chcem ju pomazal olejom. Prosím, liečiť svoje telo s pomazaním.

Ježišu, verím v silu vášho veľkého mena. Dám ruky na chorých. Vyhlasujem, že bude znovu jej zdravie. Nech sa to stalo pre slávu svojho mena.

Duch Svätý, pomôcť jej porozumieť. Ježiš už vzal jej slabosti. Ježiš niesol jej choroby. Pomôžte jej veria, aby boli uzdravení.

Všemohúci Ježiš prosím počuť modlitby za chorých.

Čítal som o tvojej moci v Markovi 6. To hovorí, že ľudia sa dotkol hranice vášho oblečenia. Dostali uzdravenie. Nechaj ju dotknúť. Nechajte liečivá sila prúdiť. Obnoviť svoje choré telo.

Príďte Ježiša, božský liečiteľ. Prechádzka po miestnosti, kde sa odpočíva. Odniesť všetky choroby a choroby z nej.

Pozrite sa a uvidíte jej stav. Ona potrebuje dotyk ruky. Urobil si to pre Petra svokru.

Ježiš, Biblia hovorí, že veľa chorých ľudí prišlo k vám. Uzdravil si ich. Prosím, to isté pre túto osobu.

Prosím, liečiť ju, keď ťa priblíži. Modlím sa, že bude vždy nasledovať, kamkoľvek idete.

Ona je na vás čaká. Mať súcit a liečiť ju z choroby.

Boh Otec, môže Váš goodwill byť vykonané v jej tele a duši.

V mene Ježiša Krista,

Amen.

______________________________________

Som rád, že ste sa modlili "Modlitba za Chorého"!

Teraz vás pozývam, aby sa ďalšie modlitbu. To je najdôležitejšie modlitba.
Táto modlitba bude prínosom pre vašu večnosť.

Prejdite na túto adresu:

Modlitba spásy


______________________________________

Čo si myslíte o tejto modlitby?

Prosím, zanechajte svoj komentár nižšie.

Ďakujem vám!

Modlitba za Chorého. Inšpirovaný týchto veršoch Biblie: Genezis 48:1 - Levitikus 13:21-37 - Prvá Samuelova kniha 30:11-13 - Prvá kniha kráľov 17:7-24 - Druhá kniha kráľov 5:1-14 - Druhá kniha kráľov 20:1-6 - Druhá kniha kroník 16:12-14 - Izaiáš 10:12-18 - Izaiáš 33:24 - Žalmy 41:1-3 - Príslovia 18:14 - Matúša 4:23 - Matúša 8:14-17 - Matúša 10:8 - Matúša 12:15 - Matúša 14:14 - Matúša 14:35 - Matúša 15:30 - Matúša 25:36-44 - Marka 1:32 - Marka 6:5-6 - Marka 6:13 - Marka 6:56 - Marka 16:17-18
Biblia - Images: Chorého

Modlitba za prácu


Táto modlitba je tiež k dispozícii v nasledujúcich jazykoch: Angličtina - Španielčina.

Milosrdný Bože, som sa pokoriť k vám.

Ospravedlňujeme sa za prípadné neposlušnosti a trestných činov proti vám. Priznám sa, že som zlyhal. Odpusť mi.

Prosím, daj mi svoju múdrosť. Potrebujem ťa.

Nedovoľte, aby ostatní ukradnúť plody mojej práce. Nechcem sa dostať do prekliatie.

Robíte skutočnú spravodlivosť na pracovníka. Mnoho podnikateľov sú nespravodlivé. Oni by sa odvážil oheň zamestnanca s prázdnymi rukami.

Tam sú šéfovia, ktorí liečia zamestnancom krutosťou. Oni utláčať s ťažkou prácou. Starajú sa len o to, čo ich prospech. Nezaujíma je pre ostatných. Prosím, zachráň ma od nich.

Zotročovať a zneužívajúce práce sú hrozné. Nenechaj ma žiť horký život kvôli zlej práci.

Počúvajte s milosrdným srdcom. Pozrite sa, aký veľký tlak je uložená na pracovníkov. Prosím, osloboď ma. Zbav nás!.

Ale taky musím byť vynikajúci profesionál. Daj mi zručnosti k vytváraniu nádhernej práce. Viem, že vaša požehnanie mi dá úspech.

Uisťujem vás, že ...

- Budem pomáhať ľuďom, ktorí potrebujú jedlo jesť;

- Budem štedrý k ostatným s mojimi požehnanie;

- Nebudem účtovať úroky mojich bratov vo viere;

- Nikdy nebudem nikoho pýtať sa vrátiť to, čo som im dal dobrovoľne;

- Budem požičiavať pre mnoho ľudí. Ale ja sa už požičiavať od nikoho.

Prosím, požehnaj mi. Pýtam sa ťa z celého srdca. Vaše požehnanie bude prosperovať moju prácu, svoju rodinu, svoj majetok a svoju budúcnosť.

Otvorte nebesia. Otvorte svoje štedré poklady. Naliať dážď požehnanie nado mnou. Dovoľte mi, aby som ich dostane dnes.

Nechajte svoj prosperitu na mojej úspory, dielo mojich rúk, a krajinu, ktorú mi dal.

Budem počúvať vás. Budem sledovať vaše príkazy. Váš príklad života je môj spôsob života.

Pracoval ste šesť deň a odpočinul siedmeho. Budem robiť to isté.

Pomôž mi zhromaždiť svoju rodinu a radovať sa s nimi. Budeme chváliť za plody svojej práce. Budeme ďakujem za požehnania, ktoré ste nám dali.

V mene Ježiša Krista,

Amen.

________________________________________

Som rád, že ste sa modlili "Modlitba za prácu"!

Teraz vás pozývam, aby sa ďalšie modlitbu. To je najdôležitejšie modlitba.
Táto modlitba bude prínosom pre vašu večnosť.

Prejdite na túto adresu:

Modlitba spásy


________________________________________

Modlitba za prácu. Čo si myslíte o tejto modlitby?

Prosím, zanechajte svoj komentár nižšie.

Ďakujem vám! 

Inšpirovaný týchto veršoch Biblie: 1.MOJŽIŠOVA 3:17 - 1.MOJŽIŠOVA 31:42 - 2.MOJŽIŠOVA 1:11;13-14 - 2.MOJŽIŠOVA 20:10 - 2.MOJŽIŠOVA 36:2 - 3.MOJŽIŠOVA 23:3 - 5.MOJŽIŠOVA 12:7;18 - 5.MOJŽIŠOVA 14:29 - 5.MOJŽIŠOVA 15:10 - 5.MOJŽIŠOVA 23:20 - 5.MOJŽIŠOVA 24:19 - 5.MOJŽIŠOVA 26:7-8 - 5.MOJŽIŠOVA 28:12;33 - 5.MOJŽIŠOVA 30:9
Biblia - Images: Práca

Ranná Modlitba


Táto modlitba je tiež k dispozícii v nasledujúcich jazykoch: Angličtina - Španielčina.

Bože, som sa rozhodol začať tento deň s vami.

Prišiel som na vašu prítomnosť Všemohúceho Boha. Ja vám ponúkne chvály a vďačnosti. Prosím dostať moju modlitbu ako príjemnou vôňou vo vašej prítomnosti.

Chválim ťa, Bože môj. Aj pokoriť vo vašej prítomnosti. Aj hľadať pomoc. Viem, že ste sa ma, že mi svoje spasenie pre tento deň.

Duch Boží, dnes budem poslušný vašich pokynov. Prosím, pomôžte mi, aby som činil vôľu Otca.

Dnes bude začiatok mojich najlepších dní.

Dostanem sa tento deň vytvoriť niečo nové, krásneho a užitočného. Každý, kto bude ťažiť z toho. Urobil si to v knihe Genesis, a ja budem napodobňovať vašu prácu.

Dnes budem svoju činnosť s všetkou silou ste mi dal. Budem efektívny, spáchal a profesionálne.

Bože, nebudem sa báť robiť to, čo sa ma pýtate. Prosím, poraziť svojich nepriateľov, pretože som poslušný vám.

V mene Ježiša budem dosiahnuť úspech. Budem pochodovať vyhrať svoje bitky.

Odpusť mi, či som bol spurný. Posledná vec, ktorú chcem, je vyprovokovať svoj hnev proti mne a mojej rodine.

Odpúšťam ti, kto ma urazil. Daj mi šancu a ja sa riešiť svoje problémy s ostatnými ľuďmi.

Pomôžte mi získať dôveru ostatných ľudí. Každý musí hovoriť dobre o mne.

Pane daj mi svoj ustanovenia. Prosím, nepoužívajte nič a všetci mi požehnal.

Dnes som sa rozhodol odstrániť zo svojho života všetky hriechy. Budem žiť vo svätosti. Ukáž mi svoj slávu, vaše znamenie a zázraky.

Musím byť na vašej strane. Chcem žiť v neustálom víťazstvo. Bože, ja viem, že si môžete robiť veľké veci v mojom živote.

Pane, prosím, pošlite dnes v noci silný anjel. Príkaz ho odstrániť všetky prekážky z mojej cesty.

Zajtra vstanem ťa vyvyšovať za vaše skvelé víťazstvo. Že zajtra moje oči uvidia svoje spasenie v živote som hlásať.

Zaväzujem sa prísť na vašu prítomnosť každé ráno. Ja vám poďakuje a chváliť za skvelý milosrdenstvo.

V mene Ježiša Krista,

... Amen!

_________________________________

Som rád, že ste sa modlili "Ranná Modlitba"!

Teraz vás pozývam, aby sa ďalšie modlitbu. To je najdôležitejšie modlitba.
Táto modlitba bude prínosom pre vašu večnosť.

Prejdite na túto adresu:

Modlitba spásy


_________________________________

Ranná Modlitba. Čo si myslíte o tejto modlitby?

Prosím, zanechajte svoj komentár nižšie.

Ďakujem vám!

Inšpirovaný týchto veršoch Biblie: 1.MOJŽIŠOVA 1:5-31 - 1.MOJŽIŠOVA 26:31 - 1.MOJŽIŠOVA 28:18 - 2.MOJŽIŠOVA 7:15 - 2.MOJŽIŠOVA 8:20;23 - 2.MOJŽIŠOVA 9:5 - 2.MOJŽIŠOVA 17:9 - 2.MOJŽIŠOVA 30:7;33 - 2.MOJŽIŠOVA 34:2 - 2.MOJŽIŠOVA 34:4 - JOZUA 3:5 - JOZUA 7:13 - JOZUA 8:10 - JOZUA a 11:6 - JOZUA 22:18 - 1 SAMUELOVA 11:9 - 1 SAMUELOVA 17:20 - 1 KRÁĽOV 17:6 - 2 KRÁĽOV 7:1 - 2 KRÁĽOV 19:35 - 1 KRONICKA 23:30 - 2 KRONICKA 20:17 - RUT 2:7
Biblia - Images: Baker pláž

Zásady ochrany osobných údajov

"ModlitbazMojhoSrdca.blogspot.com" chápe dôležitosť ochrany vašich osobných údajov a zaväzuje sa vždy dodržiavať tieto zásady ochrany osobných údajov, aby sa zabezpečila účinná ochrana vašich osobných údajov.

Aké osobné údaje zhromažďujeme

Vo väčšine prípadov budú vaše informácie obmedzené na vaše kontaktné údaje vrátane, ale nie výlučne, vášho mena, e-mailovej adresy a polohy (mesto a krajina).

Kedy zhromažďujeme osobné údaje?

Osobné údaje zhromažďujeme, keď vyplníte jeden alebo všetky formuláre, ktoré nájdete na tomto blogu.

Používanie cookies

Tento blog môže používať súbory cookie. Súbor cookie je časť textu, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom prehliadači, aby umožnila webovej lokalite uložiť určité informácie do vášho počítača, aby ich bolo možné neskôr získať. Na zhromažďovanie osobných údajov o vás nepoužívame cookies. Aj keď môžete svoj prehliadač nakonfigurovať tak, aby neprijímal cookies z tohto blogu, je možné, že niektoré funkcie blogu nebudú dostupné, keď cookies nebudú akceptované. "ModlitbazMojhoSrdca.blogspot.com" spolupracuje s externými stránkami, ktoré ponúkajú produkty a služby. Tieto externé stránky používajú súbory cookie na zobrazovanie reklám na základe vašej histórie prehliadania internetu.

Ako nakladáme s osobnými údajmi

"ModlitbazMojhoSrdca.blogspot.com" sa zaväzuje podniknúť všetky primerané kroky, aby zabezpečil, že všetky nami zhromaždené osobné údaje budú presné, aktuálne, úplné a bezpečne uložené. Keď vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré "ModlitbazMojhoSrdca.blogspot.com" používa osobné údaje, podniknú sa všetky primerané kroky na bezpečné vymazanie týchto informácií.

Ako budú vaše osobné údaje použité?

"ModlitbazMojhoSrdca.blogspot.com" sa zaviazala zhromažďovať vaše osobné údaje, aby vás mohla informovať o nových publikáciách a o tom, kedy sa rozhodnete darovať. Osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme, považujeme za dôverné a neposkytneme ich tretím stranám, s výnimkou prípadov, keď tento blog vyžaduje zo zákona vaše údaje zverejniť.

Oprava vašich osobných údajov

Dajte nám vedieť, ak máte dôvod domnievať sa, že osobné údaje, ktoré o vás uchovávame, sú nesprávne, neúplné alebo neaktuálne; Ak to chcete urobiť, aktualizujte svoje informácie tu.

Otázky

Ak máte akékoľvek otázky v súvislosti s vyššie uvedeným alebo potrebujete ďalšie informácie o zhromažďovaní, používaní a uchovávaní vašich osobných údajov zo strany "ModlitbazMojhoSrdca.blogspot.com", kontaktujte nás, prosím, na adrese publicaciones.ace @ gmail.com